Αναζήτηση Ιστότοπων
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε ιστότοπους σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Χρήσιμοι Ιστότοποι
Τρέχοντα
Τελευταία Θέματα Forums
Η Ατζέντα της Ημέρας
Τετάρτη
25
Μαΐου
† Γ' εύρεσις Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου
Παγκόσμια Ημέρα: Δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα για σήμερα
Χρήμα/Οικονομία
Ισοτιμία Δολλαρίου/Ευρώ:
1.0720$ | 0.9328€
Τα δεδομένα του καιρού ανανεώνονται κάθε μία ώρα και τα υπόλοιπα κάθε 15 λεπτά.

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Όλοι οι ιστότοποι :: Κατηγορία: Ε » Ευρώπη
Βρέθηκαν 8 ιστότοποι σε 1 σελίδα
 (Σελίδα 1 από 1 σελίδα)

MINERVA
Η ενέργεια MINERVA στοχεύει στην προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στο πεδίο των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και υποοστηρίζει τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. Κατανόηση καινοτομιών
2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων και εκπαιδευτικών πόρων
3. Διασφάλιση πρόσβασης και προώθηση της διάδοσης
4. Δραστηριότητες για την ενίσχυση της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών σχετικά με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Πληροφορίες στη σελίδα του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr/el_ec_page583.htm .. Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 807
LINGUA
Κατά μέσο όρο σχεδόν ένας Ευρωπαίος στους δύο αδυνατεί να συνομιλήσει σε άλλη γλώσσα από τη μητρική του. Το πρόγραμμα Lingua έχει στόχο την προαγωγή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Lingua.

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2000 - 2006) η δράση LINGUA, αλλάζει διαρθρωτικά και υποδιαιρείται σε δύο μέρη, καθένα από τα οποία θέτει ειδικούς στόχους.

LINGUA 1: Προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών
Στόχοι της LINGUA 1 είναι η προαγωγή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, η ενίσχυση της γλωσσικής ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενθάρρυνση της βελτίωσης της ποιότητας των δομών και συστημάτων διδασκαλίας γλωσσών.

LINGUA 2: Ανάπτυξη εργαλείων και υλικών
Στόχος της ενέργειας LINGUA 2, η οποία σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε η ενέργεια LINGUA Δ κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, είναι να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών.

Πληροφορίες για τις δράσεις LINGUA 1 ΚΑΙ LINGUA 2, στη σελίδα του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr/el_ec_page582.htm .. Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 785
COMENIUS
Ο Comenius ήταν φιλόσοφος του 17ου αιώνα από τη Μοραβία, εκτιμούσε ότι το σχολείο έπρεπε να ανοιχτεί στον εξωτερικό κόσμο. Η διεύρυνση των οριζόντων είναι η κύρια πρόκληση της εποχής μας. Η Ευρωπαϊκή συνεργασία φέρνει νέα πνοή στα σχολεία, νέες ιδέες. Προτείνεται η σελίδα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν προγράμματα όπου αναλύονται οι στόχοι και οι επιμέρους δράσεις του Comenius. Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε τη σελίδα των Ελληνικών σχολείων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius. .. Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 788
SOCRATES
Πρόκειται για ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Η φιλοδοξία του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της Ευρώπης της Γνώσης μέσω:
- Tης προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης
- Tης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και
- Tης απόκτησης τυπικών προσόντων και αναγνωρισμένων δεξιοτήτων. .. Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 841
Celebrate [Context e-learning with Broadband Technologies]
Το Celebrate είναι προς το παρόν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο με στόχο την επίτευξη συστημικής αλλαγής, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στα σχολεία της Ευρώπης, με τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Ο σκοπός του έργου, το οποίο θα εμπλέξει 500 σχολεία στην Ευρώπη, είναι να εξετάσει πώς θα δημιουργηθούν περισσότερο ευέλικτες μορφές ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και πώς αυτό το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία μέσα από τις νέες γενιές εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. .. Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 744
Η Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
O "EUROPA" είναι ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu). Επιτρέπει την παρακολούθηση της επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο σύνολο των ισχυόντων ή υπό συζήτηση νομοθετικών κειμένων, στις διευθύνσεις web κάθε θεσμικού οργάνου, καθώς και στο σύνολο των πολιτικών που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν από τις συνθήκες... Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 811
Η ?νοιξη της Ευρώπη
Spring Day in Europe was launched in 2002 as an initiative by a group of members of the European Convention. European Schoolnet has carried it forward in cooperation with and with the financial support of the European Commission. Due to its success the event has since been held annually... Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 845
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αντιπροσωπείες επιτελούν σημαντική αποστολή: αντιπροσωπεύουν την Επιτροπή στα κράτη μέλη, συμβάλλουν στην προσπάθεια για πληροφόρηση των πολιτών της Ένωσης για τα ευρωπαϊκά θέματα και ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θεώρησε ότι πρέπει να κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια πληροφόρησης του ελληνικού κοινού, χρησιμοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες άμεσης πληροφόρησης που παρέχει το Διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα αυτή θα προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά θέματα σε ένα σημαντικό κοινό επισκεπτών της, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και γνώσεις για την οικοδόμηση της ενωμένης Ευρώπης. .. Δείτε τον Ιστότοπο »
Καταχωρήθηκε στις: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2006, στην κατηγορία: Ε :: Ευρώπη, επισκέψεις: 698