Σας Μεταφέρουμε στην ιστοσελίδα: Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημ. Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες -Ο Σωτήρ- παρακαλώ, περιμένετε...