Αυτόματος Κερματοδέκτης

Περιγραφή: Ο μηχανισμός αυτός διαθέτει ζυγό, το ένα άκρο του οποίου δέχεται κέρματα από τον εκάστοτε επισκέπτη, το δε άλλο άκρο του είναι συνδεδεμένο με κωνικόν πλωτήρα βυθισμένον σε μικρή δεξαμενή νερού. Με την πτώση ενός νομίσματος, ανοίγει για λίγο η υδραυλική κωνική βαλβίδα, και από το άλλο άκρο του μηχανισμού ρέει μια μικρή ποσότητα νερού.
Φωτογραφία από E-selides.gr