Αναζήτηση Φωτογραφιών
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε φωτογραφίες σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Τρέχοντα
Τυχαία Βίντεος
Φωτοεγκυκλοπαίδεια
Παιχνίδια

Αυτόματος Κερματοδέκτης

Καταχωρήθηκε την: Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015, στην Κατηγορία: Επιστήμη-Τεχνολογία. Εμφανίσεις: 3606
Περιγραφή: Ο μηχανισμός αυτός διαθέτει ζυγό, το ένα άκρο του οποίου δέχεται κέρματα από τον εκάστοτε επισκέπτη, το δε άλλο άκρο του είναι συνδεδεμένο με κωνικόν πλωτήρα βυθισμένον σε μικρή δεξαμενή νερού. Με την πτώση ενός νομίσματος, ανοίγει για λίγο η υδραυλική κωνική βαλβίδα, και από το άλλο άκρο του μηχανισμού ρέει μια μικρή ποσότητα νερού.

Σχετικές Φωτογραφίες