Αναζήτηση Φωτογραφιών
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε φωτογραφίες σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Τρέχοντα
Φωτοεγκυκλοπαίδεια
Τυχαία Βίντεος
Το παιχνίδι της εβδομάδας

        Εκπαιδευτικά παιχνίδια - ασκήσεις 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Καταχωρήθηκε την: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012, στην Κατηγορία: Μουσεία. Εμφανίσεις: 4635
Πατήστε την φωτογραφία για να την δείτε σε μεγαλύτερο μεγεθος
Περιγραφή: Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με έδρα την Αθήνα, είναι ένα από τα εθνικά μουσεία της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον πολιτισμό των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Διαθέτει περισσότερα από 25,000 αντικείμενα, οργανωμένα σε συλλογές, τα οποία χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 20ό αιώνα και προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο ελλαδικό, μικρασιατικό και βαλκανικό χώρο.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του μορφωτικού του ρόλου, ξεκίνησε το 1989 τη δραστηριοποίησή του στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Από το 2000, με τη δημιουργία Γραφείου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, το Μουσείο επιχειρεί να συστηματοποιήσει και να διευρύνει την εκπαιδευτική δράση του. Βασικός στόχος είναι η οργανωμένη υποστήριξη διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών, μέσα από την επεξεργασία πολλαπλών ερμηνευτικών-εκπαιδευτικών προτάσεων. Παράλληλα, το Γραφείο συμβάλλει από τη δική του πλευρά στην προσπάθεια αναβάθμισης του ευρύτερου μορφωτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα του Μουσείου.

Στην κατεύθυνση αυτή το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

    Συμμετέχει στις επιστημονικές ομάδες σχεδιασμού των εκθέσεων και των άλλων εξώστρεφων δράσεων του Μουσείου.
    Σχεδιάζει και υλοποιεί θεματικά οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, αξιοποιώντας τόσο τη μόνιμη όσο και τις περιοδικές εκθέσεις.
    Οργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς.
    Σχεδιάζει και υλοποιεί ερμηνευτικές-εκπαιδευτικές δράσεις για οικογένειες.
    Σχεδιάζει προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές ομάδες ΑμεΑ.
    Σχεδιάζει προσαρμοσμένες ερμηνευτικές-εκπαιδευτικές δράσεις για ποικίλες ομάδες ενηλίκων.
    Σχεδιάζει και διακινεί εκπαιδευτικό υλικό.
    Αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

byzantinemuseum.gr

Σχετικές Φωτογραφίες