Αναζήτηση Φωτογραφιών
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε φωτογραφίες σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Τρέχοντα
Φωτοεγκυκλοπαίδεια
Τυχαία Βίντεος
Το παιχνίδι της εβδομάδας

        Εκπαιδευτικά παιχνίδια - ασκήσεις 

Αγωγιάτης

Καταχωρήθηκε την: Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, στην Κατηγορία: Παλιά επαγγέλματα. Εμφανίσεις: 586
Πατήστε την φωτογραφία για να την δείτε σε μεγαλύτερο μεγεθος
Περιγραφή: Το επάγγελμα του αγωγιάτη άνθισε στο παρελθόν μέχρι και τον 19ο αιώνα. Μετέφεραν τα πάντα. Πελάτες εν είδει οδικού δρομολογίου, επίσης υλικά αγαθά και τρόφιμα, συχνά, ωστόσο, αναλάμβαναν και την μεταφορά ασθενών, πτωμάτων κλπ. Από τη δεκαετία του 1920 και μετά, με την έλευση και την ευρεία χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, οι αγωγιάτες βρέθηκαν σε δεύτερη μοίρα και ως εκ τούτου χάθηκαν σταδιακά.

Σχετικές Φωτογραφίες