Θα φεύγατε στο εξωτερικό αν βρίσκατε κάποια καλή θέση εργασίας;
Όχι, δεν θα έφευγα
(σύνολο ψήφων: 25 | 30.86%)
Θέλω να φύγω αλλά δεν μπορώ
(σύνολο ψήφων: 11 | 13.58%)
Δεν ξέρω - Δεν απαντώ
(σύνολο ψήφων: 1 | 1.23%)
Ναι, θα έφευγα
(σύνολο ψήφων: 44 | 54.32%)
Ψήφισαν συνολικά: 81 μέλη μας