Προεπικόπηση Άσκησης: Να γράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά στον Πληθυντικό αριθμό

Να γράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά στον Πληθυντικό αριθμό:

η μέλισσα         ......................................          το ψάρι             ....................................
η τάξη               .....................................          ο επιβάτης        ....................................
η αλεπού           .....................................          ο γιατρός          ....................................
ο παππούς        .....................................          το δάκρυ           ....................................
το γεγονός         .....................................          το πρόβλημα    ....................................
ο χασάπης        ......................................          το στάχυ          ....................................

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!