Προεπικόπηση Άσκησης: Α τάξη - Μαθηματικά - 1η ενότητα - 3. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Ζωγραφίζω ένα τριγωνάκι λιγότερο:Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!