Προεπικόπηση Άσκησης: Α τάξη - Μαθηματικά - 1η ενότητα - 3. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Είναι τα λουλούδια τόσα όσες και οι μέλισσες;
Για να το βρω αντιστοιχίζω.

              
                                              
Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!