Προεπικόπηση Άσκησης: Διαβάζω και γράφω στη γραμμή το ... πα

Διαβάζω και γράφω στη γραμμή:

Πα πα πα _______________________________________________________________________________

Πα πα πα _______________________________________________________________________________

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!