Προεπικόπηση Άσκησης: Γράφω το γράμμα π στις γραμμές

Γράφω π στις γραμμές:

π    π      π       π
_________________________________________________________________________

π    π      π       π __________________________________________________________________
_______

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!