Προεπικόπηση Άσκησης: Διαβάζω και γράφω στη γραμμή το ... πι

Διαβάζω και γράφω στη γραμμή:

Πι  πι  πι _________________________________________________________________________________

Πι  πι  πι _________________________________________________________________________________

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!