Προεπικόπηση Άσκησης: Γράφω το γράμμα ι στις γραμμές

Γράφω ι στις γραμμές:

ι      ι       ι       ι __________________________________________________________________________

ι      ι       ι       ι __________________________________________________________________________

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!