Προεπικόπηση Άσκησης: Διαβάζω και γράφω στη γραμμή το ... τα

Διαβάζω και γράφω στη γραμμή:

Τα  τα  τα _______________________________________________________________________________

Τα  τα __________________________________________________________________________________

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!