Προεπικόπηση Άσκησης: Γράφω το γράμμα τ στις γραμμές

Γράφω τ στις γραμμές:

τ    τ      τ       τ  __________________________________________________________________________

τ    τ      τ       τ 
__________________________________________________________________________

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!