Προεπικόπηση Άσκησης: Γράψε δίπλα στις ημερομηνίες τα γεγονότα που συνέβησαν

Γράψε δίπλα στις ημερομηνίες τα γεγονότα που συνέβησαν :

1453 :___________________________________________________________________

1487 :___________________________________________________________________

1497-1498 :______________________________________________________________

1492 :___________________________________________________________________

1519-1522
:_______________________________________________________________
 

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!