Προεπικόπηση Άσκησης: Γράψε πώς ονομάζονται οι δυο φάσεις της εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης

Γράψε πώς ονομάζονται οι δυο φάσεις της εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!