Προεπικόπηση Άσκησης: Δίψηφα Φωνήεντα - θεωρία

Τα αι, ει, οι, ου, υι λέγονται δίψηφα φωνήεντα και τα προφέρουμε με μια φωνή.

αι: παιχνίδι
ει: χειμώνας
οι: πλοίο
ου: ουρανός
υι: υιός

Ο τόνος στα δίψηφα φωνήεντα μπαίνει στο δεύτερο φωνήεν.


Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!