Προεπικόπηση Άσκησης: Γράφω και εγώ στις γραμμές το γράμμα α

Γράφω και εγώ στις γραμμές  α:

α   α     α     α ____________________________________________________________________________

α   α     α ________________________________________________________________________________

α   α ____________________________________________________________________________________

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!