Προεπικόπηση Άσκησης: Είδη επιρρημάτων - θεωρία

Είδη επιρρημάτων[1](που δεν παράγονται από επίθετα)
Τροπικά πώς, όπως, έτσι αλλιώς κάπως, καθόλου, οπωσδήποτε, μόνο, μαζί

Τοπικά πού, όπου, εδώ, εκεί, κάπου, αλλού, παντού, πουθενά, οπουδήποτε, πάνω, κάτω, μέσα, έξω, εμπρός, μπροστά, πίσω, κοντά, μακριά, ανάμεσα, απέναντι, δίπλα, πλάι, γύρω, χάμω, πέρα, ψηλά, χαμηλά, δεξιά. αριστερά

Χρονικά πότε, όποτε, τώρα, τότε, άλλοτε, κάποτε, νωρίς, αργά, οποτεδήποτε, προχθές, χθες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, απόψε, πρώτα, πριν, μετά, ύστερα, έπειτα, κατόπιν, ήδη, κιόλας, επιτέλους, μόλις, πρόπερσι, πέρυσι, φέτος, του χρόνου,
(χ) φορές, συχνά, κάπου κάπου, πότε πότε, καμιά φορά, σπάνια, τακτικά, συνήθως, κάθε τόσο
πάλι, ξανά, πια, πλέον, ακόμα, πάντα, όλο, ποτέ, ουδέποτε

ποσοτικά πόσο, όσο, οσοδήποτε, τόσο, κάμποσο, κάπως, πολύ, περισσότερο, λίγο, λιγότερο, ελάχιστα, τελείως, αρκετά, σχεδόν, τουλάχιστον, πάνω κάτω, περίπου, καθόλου, μάλλον, εξίσου, πάρα, πιο[1] Από σημασιολογική άποψη, τα περισσότερα επιρρήματα καθορίζουν είτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια ενέργεια, είτε τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται μια ενέργεια ή προσδιορίζουν κατά κάποιον άλλον τρόπο τα λεγόμενα.

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!