Προεπικόπηση Άσκησης: Παραθετικά επιρρημάτων - Θεωρία

Παραθετικά επιρρημάτων

Τα επιρρήματα, όπως και τα επίθετα, σχηματίζουν παραθετικά. Ο συγκριτικός βαθμός των επιρρημάτων σχηματίζεται με το «πιο», το οποίο προηγείται του θετικού βαθμού. Υπάρχουν όμως και μονολεκτικά παραθετικά.

Παραδείγματα:
πιο ωραία, πιο δυνατά, πιο πολύ, πιο λίγο, πιο ευτυχισμένα, πιο ψηλά,
ακριβά-ακριβότερα-ακριβότατα, καλά-καλύτερα-κάλλιστα(άριστα),
ακριβώς-ακριβέστερα-ακριβέστατα, βαθιά-βαθύτερα-βαθύτατα.

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!