Προεπικόπηση Άσκησης: Επιρρήματα σε –ως - Θεωρία

Επιρρήματα σε –ως

Τα επίθετα σε –ης, -ες σχηματίζουν τα επιρρήματά τους με την κατάληξη –ως.
Ο τόνος παραμένει στην ίδια συλλαβή με την ονομαστική ενικού του αρσενικού του επιθέτου, εκτός από την περίπτωση των επιθέτων σε –ώδης: τα επιρρήματα αυτά τονίζονται στη λήγουσα.

Παραδείγματα:
ακριβώς, ασφαλώς, διαρκώς, διεθνώς, δυστυχώς, λεπτομερώς, μανιωδώς, ουσιωδώς, πλήρως, προφανώς, σκανδαλωδώς, συνεπώς, συνήθως.

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!