Προεπικόπηση Άσκησης: Επιρρήματα - Θεωρία

Επιρρήματα
Τα επιρρήματα είναι λέξεις οι οποίες προσδιορίζουν ρήματα, επίθετα, άλλα επιρρήματα, ουσιαστικά αριθμητικά, καθώς επίσης και ολόκληρες φράσεις, και δηλώνουν σχέσεις (χρόνο, τρόπο, τόπο, ποσότητα, κτλ.)
 
Επιρρήματα που παράγονται από επίθετα:
Υπάρχουν δύο κύριες καταλήξεις για τους τύπους επιρρημάτων που παράγονται από επίθετα: -α και –ως. Ορισμένα επίθετα μπορούν να χρησιμοποιούν και τη μια και την άλλη κατάληξη.
 
Επιρρήματα σε -α:
Τα επιρρήματα που λήγουν σε –α είναι πάντοτε ίδια με τον τύπο του πληθυντικού του ουδετέρου του αντίστοιχου επιθέτου. Αυτός ο τύπος του επιρρήματος είναι κατάλληλος για τα επίθετα σε –ος.

Παραδείγματα:
Από επίθετα σε –ος: άγρια, αλύπητα, αργά, αριστερά, βέβαια, γλυκά, δυνατά, ελληνικά, μάταια, ξαφνικά, προφορικά, σπάνια, συγκεκριμένα, σωστά, τελευταία, φτηνά, φτωχά, χωριστά.

Από επίθετα σε –υς, -ιά, -υ: βαθιά, βαριά, μακριά.

Πρέπει να συνδεθείτε σαν μέλος για να αποθηκεύσετε αυτήν την άσκηση στο καλάθι ασκήσεων!