Επιλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα γεγονότα της:

Οι ημερομηνίες με σκούρο μπλε φόντο περιέχουν γεγονότα.
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα

3ο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών

Ημερ. Έναρξης: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, Ημερ. Λήξης: Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019
3ο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών: «Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον».

3ο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών: «Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον».
Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή με θέμα:
 
«Θρησκευτική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για το μέλλον»,
 
στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.
 
Σκοπός του Συνεδρίου:

Σκοπός του Συνεδρίου αποτελεί η συμβολή στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου. Επιδιώξεις του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων.
 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: • Κεντρικές ομιλίες • Προφορικές εισηγήσεις (ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές) • Στρογ