Αναζήτηση Άρθρων
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε στα άρθρα σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα
Εργασία

Διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

Καταχωρήθηκε στις: Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020 , από τον/την συγγραφέα: e-selides, επισκέψεις: 1066
στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΜΕ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 2021.

 
Τι είναι ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο, και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.
 
Πότε θα διεξαχθεί
Ο 3ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, στις 13 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/106234/ΦΔ/11073/Δ1/27‐8‐2020).
 
Πού και πως θα διεξαχθεί
Ειδικά για φέτος ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών (COVID 19), όχι στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ίδιο το μαθητή/τρια (στην οικία του/της ή όπου αλλού επιλέξει).
Ο μαθητής / μαθήτρια θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσον (pc, laptop, tablet κ.λ.π) το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, το Σάββατο 13/2/2021. Μία συγκεκριμένη ώρα θα εισέλθει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κωδικό, που θα του έχει δοθεί μόλις εγγραφεί. Θα έχει ορισμένο χρόνο να απαντήσει στις 25 ερωτήσεις του διαγωνισμού, ενώ μόλις ο χρόνος εξαντληθεί, θα σταματά η δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις.
 
Ποιοι συμμετέχουν
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και 5 Φεβρουαρίου 2021. Εάν κάποιοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δικαιολογημένα αδυνατούν να καταβάλουν τη συνδρομή για το περιοδικό τότε, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού, οι μαθητές εγγράφονται δωρεάν στην κατάσταση συμμετεχόντων στο εξεταστικό κέντρο που έχουν επιλέξει
 
Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό
Η ΕΜΕ θα καθορίσει και ανακοινώσει έγκαιρα τα κέντρα εγγραφής των μαθητών / μαθητριών.
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής / μαθήτρια. Ο μαθητής / μαθήτρια θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του, που είναι 10€. Το κέντρο, μέσω του συντονιστή που θα ορίσει, θα συγκεντρώσει τις συνδρομές και το αντίστοιχο αντίτιμο αυτών και θα τα στείλει στην ΕΜΕ μέχρι και
8 Φεβρουαρίου 2021.
 
Ποια θα είναι τα κέντρα του διαγωνισμού
Είναι τα ήδη υπάρχοντα κέντρα με τα οποία συνεργάσθηκε η ΕΜΕ για τη διεξαγωγή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2020, καθώς και οποιοδήποτε σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή του.
Ειδικά για τα Δημόσια σχολεία αφενός απαιτείται η συγκατάθεση του Δ/ντη και του Συλλόγου, καθώς και ο ορισμός Συντονιστή και αφετέρου ο συνολικός αριθμός των μαθητών που θα
δηλώσουν συμμετοχή να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) και οι μαθητές από κάθε τάξη να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 
Εδώ σημειώνεται ότι παρότι ο διαγωνισμός δεν θα γίνει στα κέντρα, λόγω των ειδικών συνθηκών, εξακολουθεί να είναι αποφασιστικός ο ρόλος των κέντρων και οι συντονιστές εξακολουθούν να είναι οι άμεσοι συνεργάτες της ΕΜΕ, για την επιτυχημένη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των σχολείων ή των φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό με την ιδιότητα του κέντρου θα γίνει με τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα ο οποίος θα
αποσταλεί στην ΕΜΕ έως 25/11/20 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας: [email protected] και [email protected]
 
Πότε αρχίζουν οι εγγραφές των μαθητών
Οι εγγραφές ξεκινούν 30 Νοεμβρίου 2020, γίνονται μόνο στα κέντρα και ολοκληρώνονται στις 8 Φεβρουαρίου 2021.
 
Πότε θα παραλάβουν οι μαθητές το περιοδικό
Το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ εκδίδεται μια φορά το χρόνο και θα σταλεί στα κέντρα, από όπου θα παραλειφθεί από τους συνδρομητές σε διάστημα ολίγων ημερών μετά τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
Το περιοδικό περιλαμβάνει, εκτός των άλλων πολύ σημαντικών για την εκπαίδευση άρθρων, τα θέματα του διαγωνισμού όλων των τάξεων με τις αναλυτικές λύσεις τους.
Στη διεύθυνση http://www.hms.gr/?q=node/1653 μπορείτε να ανοίξετε επιλεγμένες σελίδες του νέου περιοδικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» για μαθητές.

Βράβευση μαθητών
Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι
ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.
 
Πρόσθετες πληροφορίες
Σε επόμενη φάση θα σταλούν, στα κέντρα τα οποία θα δηλώσουν συνεργασία, λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον ρόλο του συντονιστή, τα απαραίτητα για την εγγραφή των μαθητών και θα υπάρξει επιπλέον λεπτομερής ενημέρωση, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΜΕ.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Δρούτσας
Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
 
Ιστότοπος Διαγωνισμού: http://www.hms.gr/pythagoras


 
Πηγή: e-selides

Άρθρα από την ίδια κατηγορία

Προστέθηκε την: Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 @ 19:29:23 στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 81ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ». ... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 @ 12:29:05 στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, θα προγραμματιστούν στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας πτήσεις μαθητών/τριών της Γ Λυκείου, έτους 2020-2021, με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 @ 11:56:13 στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 @ 08:21:01 στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πανελλήνιος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Αθλητικών Ακαδημιών, στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και στα Πάρκα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 @ 19:13:33 στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και τα σχέδια τους για μία πειραματική διάταξη που θα ταξιδέψει στο διάστημα τον Δεκέμβριο του 2020.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019 @ 12:09:48 στην κατηγορία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο σπουδαιότερο μυθολογικό θεματικό πάρκο "Οδύσσεια" θα πραγματοποιείται ξενάγηση και στην ποντιακή διάλεκτο, μόνο στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών, NOESIS από τις 22 Οκτωβρίου 2019 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2020. ... περισσότερα »