Αναζήτηση Άρθρων
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε στα άρθρα σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα
Εργασία

Απογραφή και θεώρηση βιβλιαρίων εκπαιδευτικών

Καταχωρήθηκε στις: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013 , από τον/την συγγραφέα: e-selides, επισκέψεις: 2610
στην κατηγορία: ΥΓΕΙΑ
Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν Διευθυντές Δημοτικών και Προισταμένες Νηπιαγωγείων για τη θεώρηση.

Από 14 Ιανουαρίου και μέχρι 28 Ιουνίου οι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ καλούνται να απογραφούν και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους. Πέρα από την θεώρηση που θα γίνει στα βιβλιάρια είναι απαραίτητη και η ηλεκτρονική καταχώρηση της απογραφής και της θεώρησης η οποία γίνεται ως εξής:
 
 1.  Τα βιβλιάρια των παιδιών, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία εκπαιδευτικών  θα θεωρούνται  στα σχολεία που υπηρετούν. Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη ( σύζυγοι, γονείς, κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι για τα τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα χωρίς όνομα αλλά έχουν βαπτισθεί, θα πρέπει η θεώρηση του βιβλιαρίου τους να γίνει στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.
 
2.  Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα. 
 
3.  Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εκπαιδευτικών  σε άδειες άνευ αποδοχών θα θεωρούνται στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
 
 4.  Οι Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και οι Προισταμένες Νηπιαγωγείων  που θα  πιστοποιηθούν  για την απογραφή- θεώρηση  μπορούν να θεωρούν- απογράφουν και τον εαυτό τους.(Εγώ για παράδειγμα που είμαι διευθυντής σχολείου "απογράφηκα" και "θεωρήθηκα" ηλεκτρονικά μόνος μου)
 
5. Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για το 2013 (λόγω ειδικών συνθηκών), παρακαλούμε να ενημερωθούν και να επανέλθουν για την απογραφή τους. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάριά τους θα πρέπει να ζητήσουν από το Διευθυντή ή την Προισταμένη του Νηπιαγωγείου τους να τους απογράψει και ηλεκτρονικά
 
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων των εμμέσων μελών για τα οποία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουν στον ΟΠΑΔ είναι :
 
 ΣΥΖΥΓΟΣ 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου
 
 ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους, που είναι ΑΝΕΡΓΑ
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου
 
ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου ΦΟΙΤΗΤΕΣ σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα ή της αλλοδαπής και σε αναγνωρισμένα Ι.Ε.Κ. και μέχρι συμπλήρωσης του 26 ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους.
 1. Βεβαίωση σπουδών
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου
 
ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ και έχει γίνει σχετική αναφορά στο βιβλιάριο και αναφέρεται η απόφαση της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής και η ισχύς της.  
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου
 
 ΓΟΝΕΙΣ και ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
 2. Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων/αδερφών. (για την απόδειξη συντήρησης και συγκατοίκησης καθώς και την απόδειξη ότι τα εισοδήματα του μέλους δεν ξεπερνούν τα εκάστοτε για τους ανασφάλιστους.)
 3. Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% (Απαιτείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται αδέρφια ή γονείς που είναι κάτω των 60 ετών)
 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση του σε έμμεσο μέλος, θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Πηγή: ΟΠΑΔ

Άρθρα από την ίδια κατηγορία

Προστέθηκε την: Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013 @ 21:05:02 στην κατηγορία: ΥΓΕΙΑ
Τα αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από μαθητές παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013 @ 18:39:10 στην κατηγορία: ΥΓΕΙΑ
Από την 1η Φεβρουαρίου όλοι οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν θα εκτελούν επί πιστώσει παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, καθώς ξεκινούν επίσχεση εργασίας απέναντι στον Οργανισμό.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 @ 13:08:50 στην κατηγορία: ΥΓΕΙΑ
Στα πλαίσια της λειτουργίας των Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου, σας γνωρίζουμε ότι:... περισσότερα »