Αναζήτηση Άρθρων
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αναζητήσετε στα άρθρα σύμφωνα με λέξη-εις κλειδιά ή και κατηγορία:
Τελευταία Γεγονότα
Δεν βρέθηκαν γεγονότα για σήμερα.
Προσεχώς:
Τρέχοντα
Εργασία

77 θέσεις ΕΕΠ/ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Καταχωρήθηκε στις: Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 , από τον/την συγγραφέα: e-selides, επισκέψεις: 1857
στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Προκήρυξη (Αριθμός 2Σ/2012) Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2010 βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για την πλήρωση εβδομήντα επτά (77) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 
Δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών και περιλαμβάνονται στον πίνακα του Κεφ. Δ΄ της παρούσας πρόσκλησης, οι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄) από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2010
 
Παρατίθενται κατωτέρω οι κλάδοι/ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων:
 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (κωδ. κλάδου 204) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. θέσεων 101−106), ήτοι: 
ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Δημόσιο Δίκαιο 
ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Ιδιωτικό Δίκαιο 
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τις Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις 
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/Δίκαιο
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Ανταγωνισμού
ΠΕ ανθρωπιστικών, νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) (κωδ. θέσεων 101−106) ήτοι:
ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας 
ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης 
ΠΕ Δημοσιογράφων 
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού−Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών 
ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας 
ΠΕ Ενημέρωσης και Προβολής 
ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 
ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων 
ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
ΠΕ Ιστορικών Τέχνης 
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
ΠΕ Κοινωνιολόγων 
ΠΕ Νηπιαγωγών 
ΠΕ Νομικής 
ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου
ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού
ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΠΕ Παιδαγωγικού 
ΠΕ Παιδαγωγών 
ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης 
ΠΕ Προσωπικού και Μισθοδοσίας
ΠΕ Φιλοσοφικής   
ΠΕ Ψυχολόγων
ΠΕ ΜΜΕ και Επικοινωνίας (κωδ. κλάδου 202) (κωδ. θέσεων 107)
ΤΕ Πληροφορικής (κωδ. κλάδου 203) (κωδ. θέσεων 108)
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200) (κωδ. θέσεων 109)
ΔΕ Διοικητικού/ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού (κωδ. κλάδου 201) (κωδ. θέσεων 109)
 
Οι θέσεις με κωδικούς 101−106 θα καλυφθούν από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ ανθρωπιστικών, νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 204). Οι θέσεις με κωδικό 109 θα καλυφθούν από υποψηφίους των κλάδων ΔΕ Διοικητικού/ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού (κωδ. κλάδου 201) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 19ης Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη.
 
Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Πρόσκληση 2Σ/2012 Τ.Θ.14.308 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.115.10.
 
Κατεβάστε την προκήρυξη 2Σ/2012
Πηγή: e-selides

Άρθρα από την ίδια κατηγορία

Προστέθηκε την: Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 @ 14:06:37 στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
 Διδάσκοντες με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 @ 11:20:12 στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΟΑΕΔ για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 @ 11:01:55 στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-24 ετών και έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 @ 10:55:42 στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από 1 μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι 30-11-2014)... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 @ 11:29:45 στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και  Θεσσαλονίκης.... περισσότερα »
Προστέθηκε την: Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 @ 11:26:46 στην κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών»... περισσότερα »