Επιλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα γεγονότα της:

Οι ημερομηνίες με σκούρο μπλε φόντο περιέχουν γεγονότα.
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα

Επιμόρφωση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Επικαιροποίηση και Διεύρυνση Γνώσεων

Ημερ. Έναρξης: Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Ξεκινά ένας κύκλος επιμόρφωσης στα Αρχαία Ελληνικά από το ΕΚΠΑ στα πλάισια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) και θα θέλαμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ακολουθεί το συνοδευτικό κείμενο μαζί με τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας. Σας παρακαλούμε να τα αναρτήσετε. Αν χρειάζεσθε επιπλέον πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας. Με τιμή, Αθηνά Μπάζου Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στα Αρχαία Ελληνικά https://epimorfosiarxaiaellinikaekpa.wordpress.com/ Νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Αρχαία Ελληνικά ξεκινά από τις 30 Νοεμβρίου.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., www.cce.uoa.gr) του Ε.Κ.Π.Α. και συντονίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Παπυρολογίας, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος, Αμφιλόχιο Παπαθωμά.

Οι βασικοί εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο στον χώρο της Ελληνικής Φιλολογίας από τις απαρχές έως και την Ύστερη αρχαιότητα.

Βασικός σκοπός του Επιμορφωτικού μας Προγράμματος που φέρει τον τίτλο «Επιμόρφωση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Επικαιροποίηση και Διεύρυνση Γνώσεων» είναι η επέκταση του γνωστικού πεδίου των επιμορφουμένων και ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Με τη δια ζώσης διδασκαλία από ειδικούς επιστήμονες στόχος μας είναι η επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων αρχαίας ελληνικής φιλολογίας μέσω της ευσύνοπτης παρουσίασης των αρχών, της μεθοδολογίας και των σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων των αρχαιογνωστικών επιστημών, της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με εν πολλοίς άγνωστες περιόδους και αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, με τη διασύνδεση των φιλολογικών πηγών με ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, με την ανάδειξη της σημασίας της πρόσληψης στον τρόπο προσέγγισης των κειμένων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στις 54 ώρες με προβλεπόμενη έναρξη την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

Οι διδακτικές ώρες του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε 14 εβδομάδες, τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα (Παρασκευή 17.00-21.00).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης (54 ώρες διδασκαλίας), εννέα (9) βαθμών ECVET.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://epimorfosiarxaiaellinikaekpa.wordpress.com/

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα ως Πέμπτη, ώρες 12:30-14:00 και 17:00-19:00 τηλεφωνικά στο: 6992280760, και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: epimorfosiarxaiaellinika@gmail.com.

Αθηνά Μπάζου Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας