Επιλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα γεγονότα της:

Οι ημερομηνίες με σκούρο μπλε φόντο περιέχουν γεγονότα.
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα

26ο Διεθνές Συνέδριο - Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική

Ημερ. Έναρξης: Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, Ημερ. Λήξης: Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018
Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 26ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή», στην Πάτρα από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018.
 
Σκοπός του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών που εμπίπτουν στις γενικές θεματικές του, η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, η εμβάθυνση σε θέματα Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικής Ιατρικής, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Διαπολιτισμικότητας, Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού και τη διατύπωση προτάσεων, που θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης της χώρας.
 
Ενδεικτικές Γενικές Θεματικές Ενότητες: 
 
- Ειδική Αγωγή
- Διαπολιτισμικότητα
- Κοινωνική Παιδαγωγική
- Συμβουλευτική
- Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων – στρατηγικές διδασκαλίας – project – προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
- Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
- Εκπαιδευτική Έρευνα
- Εκπαιδευτική Πολιτική
- Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
- Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
- Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
- Αγωγή Υγείας και Παιδαγωγική Ιατρική
- Κοινωνική Ιατρική
 
Γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
 
Τύποι εισηγήσεων και ανακοινώσεων
Πλήρεις εισηγήσεις (4500 – 5500 λέξεις) 20΄
Αρχικές ανακοινώσεις ερευνών – ερευνητικών δραστηριοτήτων (2000-2500 λέξεις) 10΄
Σύντομες ανακοινώσεις (2000-2500 λέξεις) 10΄
Διδακτικά σενάρια όλων των ειδικοτήτων (2000 – 2500 λέξεις) 10΄
Αναρτημένες εργασίες (900-1100 λέξεις για το πόστερ)
Βιντεοανακοινώσεις
 
Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο  http://ipode.gr/conference/26conference/