Επιλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα γεγονότα της:

Οι ημερομηνίες με σκούρο μπλε φόντο περιέχουν γεγονότα.
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας

Ημερ. Έναρξης: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, Ημερ. Λήξης: Κυριακή, 29 Απριλίου 2018
Το περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία και ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνoυν Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (το 3ο πολιτικής φιλοσοφίας του συλλόγου) στις 27-29 Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα

Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; πολιτική θεωρία & πράξη.

Το συνέδριο αποβλέπει:

(α) να δημιουργήσει ευκαιρία ενημέρωσης για τον πολιτικό στοχασμό σε συνδυασμό με το πολιτικό έργο, όπως εκπροσωπούνται στον αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο,
(β) να δημιουργήσει γέφυρες και να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ πολιτικής φιλοσοφίας/θεωρίας με την εφαρμοσμένη πολιτική στην Ελλάδα σήμερα.
 
Υποβολή περιλήψεων μέχρι 26/2/2018.
 
Για περισσότερες πλκηροφορίες, βλ. την ιστοσελίδα:  http://synathena.gr/political-philosophy3/