Επιλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα γεγονότα της:

Οι ημερομηνίες με σκούρο μπλε φόντο περιέχουν γεγονότα.
Τελευταία Γεγονότα
Τρέχοντα

4ο Συνέδριο -Νέου Παιδαγωγού-

Ημερ. Έναρξης: Σάββατο, 1 Απριλίου 2017, Ημερ. Λήξης: Κυριακή, 2 Απριλίου 2017
Ο Επιστημονικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ" προκηρύσσει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τον τίτλο «Νέος Παιδαγωγός».  

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Συνεδρίου: Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2017.  Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
 
1. Στόχοι του Συνεδρίου: Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος.
 
2. Ποιους αφορά: Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης.
 
3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν: Από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών). Ανώνυμη ένθεν κι ένθεν κρίση.
 
4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου: Οι αναλυτικές περιγραφές των θεματικών ενοτήτων, βρίσκονται εδώ:  http://neospaidagogos.gr/thematology.html

01η Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
02η Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
03η Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
04η Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
05η Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
06η Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.
07η Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.
08η Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
09η Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
10η Καινοτομία στην Εκπαίδευση – Διδακτικά σενάρια με χρήση εκπαιδευτικής Καινοτομίας
11η Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
12η Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
13η Εκπαιδευτική Έρευνα
14η Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
15η Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
16η Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
17η Άλλα θέματα
 
5. Επιζητούμενες εργασίες:
-  Εισηγήσεις
-  Σύντομες ανακοινώσεις
-  Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (εισηγήσεις διαμέσου βίντεο-Συμμετοχή από απόσταση)
-  Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Συμμετοχή και από απόσταση)
-  Διδακτικά Σενάρια (Συμμετοχή και από απόσταση)
-  Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού
 
6. Κρίσιμες ημερομηνίες:
-  Ως την 30ή Νοεμβρίου 2016. Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.
-  Ως την 15η Φεβρουαρίου 2017, λήξη διαδικασίας κρίσης σχηματισμός καταλόγου εργασιών συνεδρίου.
-  Ως την 1η Μαρτίου, 2017, ανάρτηση του συνεδριακού προγράμματος
-  1-2 Απριλίου 2017 (Σαββατοκύριακο), διεξαγωγή συνεδρίου.
 
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου:  http://neospaidagogos.gr .
Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@neospaidagogos.gr
 
 
Αθήνα, 8  Οκτωβρίου 2016
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»